Skip Ribbon Commands
Skip to main content

gov.mt

About-Us

No

Dwar id-Dipartiment

Id-Dipartiment tal-Informazzjoni għandu l-għan li jipprovdi lill-pubbliku informazzjoni aġġornata, komprensiva u ta’ siwi dwar il-politika, s-servizzi u l-attivitajiet tal-Gvern kif ukoll dwar materji ta’ interess pubbliku. 

 
TAGĦRIF STORIKU
 
L-ewwel uffiċċju tal-Informazzjoni f’Malta twaqqaf mill-Gvern Ingliż fl-1939. Dan l-uffiċċju kien jaħdem bħala ċ-ċentru ta’ informazzjoni dwar il-gwerra f’Malta sa tmiem it-Tieni Gwerra Dinjija fl-1945 meta għalaq għal kollox hekk kif ġie xolt il-Ministeru tal-Informazzjoni fir-Renju Unit.
 
Eventwalment twaqqaf Uffiċċju tar-Relazzjonijiet Pubbliċi u tliet snin wara ġie amalgamat mal-Uffiċċju Governattiv tat-Turiżmu. Fl-1955 l-uffiċċju tal-informazzjoni reġa tfaċċa bl-isem ta’ Ċentru tal-Informazzjoni u reġa ħa post l-Uffiċċju tar-Relazzjonijiet Pubbliċi. Ir-rwol ewlieni tas-C.O.I kien li jiġbor fih is-servizzi ta’ informazzjoni li kienu kibru fi ħdan dipartimenti oħra tal-gvern meta kien għalaq. Sal-1957 kien espanda b’tali mod li kien jimmeritah it-titolu ta’ Dipartiment tal-Informazzjoni u Servizzi Turistiċi. Fi ftit xhur, is-servizzi ta’ informazzjoni kisbu l-indipendenza minn dawk turistiċi u nqatgħu għalihom bħala d-Dipartiment tal-Informazzjoni li nafu llum.
 
 
FUNZJONIIJIET TAD-DIPARTIMENT TAL-INFORMAZZJONI
 
Il-funzjoni ewlenija tad-Dipartiment tal-Informazzjoni huwa li jippprovdi kollegament bejn il-Gvern u l-pubbliku u jipprovdi dawn is-servizzi:
 
 
Servizzi Elettroniċi
 
Id-Dipartiment jieħu ħsieb il-Malta Government Portal (www.gov.mt), l-Intranet għas-Servizz Pubbliku u l-paġni uffiċjali fuq social media networks. 
 
 
Servizz Informazzjoni tal-Gvern
 

Is-Servizz Informazzjoni tal-Gvern jipprovdi lill-membri tal-pubbliku informazzjoni materjal dwar is-servizzi u l-attivitajiet tal-Gvern. Is-Servizz Informazzjoni tal-Gvern huwa disponibbli permezz tal-e-mail fuq info.doi@gov.mt. Is-Servizz Informazzjoni tal-Gvern jilqa’ lill-membri tal-pubbliku li jżuru l-uffi
ċċju tal-Customer Care f’numru 3, Castille Place, Valletta, biex jiksbu informazzjoni kif ukoll jiġbru letteratura u dokumenti oħra ppubblikati dwar is-servizzi u l-attivitajiet tal-Gvern. 
 
 
 
Media Monitoring Unit
 
Din it-taqsima timmonitorja l-aktar kwistjonijiet reċenti fl-oqsma politiċi, ekonomiċi u soċjali, kif irrappurtati fil-media stampata lokali. Il-media monitorjata attwalment tikkonsisti fil-ġurnali ta’ kuljum u dawk ta’ kull ġimgħa.
 
 
Relazzjonijiet mal-Midja
 
L-organizzazzjonijiet tal-Midja ta’ kuljum jirċievu l-Press Releases uffiċjali, inviti biex jattendu għal Press coverages, avviżi, materjal fotografiku u informazzjoni oħra permezz ta’ instant electronic dispatch. Il-membri tal-midja lokali u barranija jingħataw faċilitajiet ta’ akkreditazzjoni, gwida u assistenza.  Isiru wkoll arranġamenti għal rappreżentanti tal-midja lokali meta jakkumpanjaw lill-President u l-Prim Ministru ta’ Malta għal żjarat uffiċjali barra minn Malta.
 
Id-dipartiment jikkoordina wkoll faċilitajiet li jingħataw lill-midja waqt funzjonijiet statali, avvenimenti nazzjonali, l-elezzjonijiet ġenerali u tal-Kunsilli Lokali u avvenimenti oħra.
 
 
Servizzi Fotografiċi 
 
Jingħata coverage fotografiku estensiv lill-attivitajiet tal-Gvern kif ukoll lill-avvenimenti nazzjonali. Dawn is-servizzi jassiguraw it-trażmissjoni immedjata ta’ materjal diġitali fotografiku attwali lill-midja.
 
 
Arkivji Fotografiċi
 
L-arkivji fihom kollezzjoni vasta ta’ materjal fotografiku kontemporanju u storiku li jmur lura saż-żminijiet meta d-DOI kien prattikament l-unika organizzazzjoni li kienet tiġbor l-informazzjoni f’Malta. Selezzjoni ta’ ritratti arkivjati jistgħu jintwerew fid-DOI Photo Gallery. 
 
 
Press Registry
 
Mill-1988, id-Dipartiment tal-Informazzjoni sar responsabbli tal-Press Registry fejn isir reġistrar ta’ gazzetti, stazzjonijiet tar-radju u t-televiżjoni u jsir aġġornament skont id-dispożizzjonijiet tal-Ligi dwar l-istampa. Fil-Press Registry, jintbagħtu applikazzjonijiet għal finijiet ta’ rreġistrar minn edituri u pubblikaturi ta’ gazzetti u rivisti, u minn edituri ta’ stazzjonijiet tar-radju u t-televiżjoni; u jitħejjew u jinħarġu bil-firma tal-Press Registrar ċertifikati li jitolbu konferma ta’ status ta’ editur biex ikunu depositati bħala evidenza f’kawżi ta’ libell li jitressqu quddiem il-Qrati.
 
 
Publikazzjonijiet
 
Id-dipartiment huwa responsabbli għal ġbir u l-pubblikazzjoni tal-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, fil-verżjoni stampata u elettronika tagħha. Materjal ieħor stampat u elettroniku rigward is-servizzi tal-Gvern u materji ta’ interess pubbliku jiġu wkoll prodotti f’din it-taqsima.
 
 
Sales Office
 
Publikazzjonijiet mibjugħa mid-DOI jinkludu Pubblikazzjonijiet Uffiċjali tal-Gvern, il-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, id-diskorsi tal-Baġit, l-Estimi Finanzjarji u s-Surveys Ekonomiċi, Abbozzi ta’ liġijiet imressqa fil-Parlament, Atti tal-Parlament, Avviżi Legali, rapporti dwar statistika u pubblikazzjonijiet oħra varji. Ritratti li juru firxa wiesgħa ta’ suġġetti bħal laqgħat internazzjonali u konferenzi li jsiru f’Malta, Zjarat Statali u Uffiċjali, Festi Nazzjonali, Wirt Nazzjonali u veduti mill-ajru ta’ Malta huma wkoll għal bejgħ lill-pubbliku, kif ukoll DVDs prodotti mid-Dipartiment.
 
 
 
Video Production

Id-dipartiment jipproduċi dokumentarji ta’ interess nazzjonali, bħal dawk dwar il-Poeta Nazzjonali Malti, Dun Karm Psaila, il-Ferrovija ta’ Malta u l-għoti tal-George Cross. Id-dipartimenti jipprovdi wkoll materjal awdjo viżiv ta’ diversi okkażjonijiet li jinkludu żjarat uffiċjali f’Malta u avvenimenti statali fost oħrajn. Ir-restawr, id-diġitalizzazzjoni u l-arkivjar ta’ filmati storiċi (16mm) huwa wkoll proċess kontinwu li jsir mid-Dipartiment. ​